Want to know more about Carmeuse ? CONTACT US

  • People banner header picture

Mensen

Carmeuse zet zich in voor de gezondheid en veiligheid van zijn werknemers, voor de ontwikkeling van zijn teams en voor zijn stakeholders door duurzame relaties uit te bouwen.

Gezondheid & veiligheid

Carmeuse is een dynamisch, proactief bedrijf wat betreft gezondheid en veiligheid.  

Initiatieven op het vlak van gezondheid en veiligheid worden beschouwd als de hoeksteen voor een duurzame werkomgeving, en vormden de inspiratie voor 'Veiligheid op de eerste plaats, altijd en voor iedereen', dat één van onze vijf leidende principes is.

De gangbare mantra en leuze die uit de veiligheidscultuur bij Carmeuse is gegroeid, luidt: “Geen enkele activiteit is het waard gewond te raken”.

Carmeuse en zijn werknemers streven naar een nultolerantiementaliteit ten aanzien van persoonlijke letsels bij werknemers.

 

ENGAGEMENT TEN OPZICHTE VAN STAKEHOLDERS

Carmeuse kan trots zeggen dat het met zijn stakeholders duurzame relaties aangaat die wederzijds voordeel opleveren.

De werknemers van Carmeuse en hun gezinnen, de klanten, leveranciers, zakenpartners, sociale netwerken, civiele diensten, vrijwilligers, scholen, ngo's, overheidsorganisaties en wetgevende instanties maken allemaal deel uit van de brede gemeenschap stakeholders van Carmeuse.

RELATIES OPBOUWEN

 

De doorslaggevende dynamiek bij de Carmeuse groep en zijn stakeholders is ongetwijfeld de rijkdom van de relaties die worden opgebouwd en door iedereen op prijs gesteld.

In de meeste landen waar we actief zijn, hebben we 'buurtcomités' die regelmatig samenkomen om steun te bieden in lokale kwesties.

Zo ondersteunt Carmeuse plaatselijke scholen en educatieve, sociale, recreatieve en gemeenschapsprojecten. We nodigen ook vaak kinderen uit voor een rondleiding in onze vestigingen om hen meer te vertellen over onze sector.  

Op verschillende plaatsen waar Carmeuse actief is, zijn samenwerkingsverbanden ontstaan met plaatselijke ngo's om bij te dragen aan een beter leefmilieu.

Gevalstudie - Europese “Minerals Days”

ONTWIKKELING VAN HET TEAM

Carmeuse stimuleert en ondersteunt de voortdurende ontwikkeling en persoonlijke ontplooiing van zijn werknemers.

Hierdoor krijgen werknemers de kans om het beste in zichzelf naar boven te halen op het gebied van persoonlijke groei, om naar hun beste vermogen prestaties te leveren voor het bedrijf en om onze klanten zo goed mogelijk te bedienen. 

Dit wordt fundamenteel bereikt door onze werknemers grondige trainingen in diverse vaardigheden en over verschillende taken van onze kernactiviteiten aan te bieden.

In Uw dagelijks leven

Niews

contact

De Carmeuse Stichting