Want to know more about Carmeuse ? CONTACT US

De Carmeuse Stichting

Carmeuse Foundation“Onderwijs en opleiding promoten voor zorgbehoevende kinderen”

Voornaamste doelstelling van de Carmeuse stichting:

Carmeuse wil financiële steun bieden en vrijwilligerswerk doen voor organisaties die in de eerste plaats kansarme kinderen in nood helpen door hen scholing, opleiding en begeleiding te bieden.

Wij geloven dat kinderen in een risicosituatie baat hebben bij positieve interacties, een sterke gemeenschap en de betrokkenheid en steun van onze werknemers. Wij zijn er ook van overtuigd dat organisaties die deze kinderen helpen, onze financiële steun op prijs stellen.

De missie van de Carmeuse Stichting :

  • Een langdurige vertrouwensrelatie op te bouwen met de gesponsorde organisaties
  • Het menselijke aspect binnen en buiten ons bedrijf te versterken
  • Een gevoel van trots te scheppen bij de werknemers
  • De waarden van ons bedrijf te koppelen aan de gemeenschappen waarin we actief zijn
  • De communicatie te bevorderen om sterkere banden te scheppen tussen ons bedrijf en de gemeenschap

Neem voor meer informatie contact op met :
Europa: Veronique Collinet - +32 10 48 16 00
Noord-Amerika: Helen Planchak - +1 412-995-5572

Carmeuse Stichting - West-Europa

BELGIË:

EERDERE ACTIES EN SOLIDARITEITSDAGEN

In Uw dagelijks leven

Niews

contact

De Carmeuse Stichting