Want to know more about Carmeuse ? CONTACT US

  • People banner header picture

Munkatársak

A Carmeuse elkötelezte magát dolgozói egészsége és testi épségének védelme mellett, továbbá amellett, hogy hosszú távú kapcsolatot ápoljon a partnereivel, ugyanakkor fejlessze saját teamjeit is.

Egészség- és balesetvédelem

A Carmeuse dinamikus és előrelátó vállalat az egészség- és balesetvédelem terén.  

Mivel a vállalat a fenntartható munkakörnyezet sarkalatos pontjának tekinti az egészség- és balesetvédelmi kezdeményezéseket, az öt vezérlő elvének egyike a biztonság mindig, és mindenekelőtt.

A Carmeuse balesetvédelmi kultúrájából fakad a sokat ismételt szlogen és hitvallás, miszerint “Nem lehet semmi annyira fontos, hogy megérje azt, hogy megsérüljön valaki”.

Alapjában véve a Carmeuse és munkatársai célja az, hogy zéro toleranciát tanúsítsunk minden olyan helyzet iránt, amelyből fakadóan valamelyik dolgozó akár csak a legcsekélyebb mértékben is megsérülhet.

A SRATÉGIAI PARTNEREKKEL VALÓ JÓ VISZONY

A Carmeuse büszke arra, hogy hosszú távú s kölcsönösen előnyös kapcsolatot sikerül kialakítania a stratégai partnereivel.

A Carmeuse dolgozói és családjuk, az ügyfelek, a beszállítók, az üzlettársak, a társadalmi szervezetek, a külső szolgáltatók, az önkéntesek, a civil szervezetek, az állami szervek és a törvényhozók alkotják azt a széles stratégiai partneri közösséget,  akikkel a Carmeuse együttműködik, és akiket igyekszik kiszolgálni.

KAPCSOLATÉPÍTÉS

“kapcsolatok” bősége amely mindenki számára hasznos és előnyös.

A legtöbb országban, ahol jelen vagyunk a Carmeuse létrehoz egy “Jószomszédi Bizottságot” amely rendszeresen összeül, hogy megvitassa, hogy tudja segíteni a helyi ügyek előrementekét.

A Carmeuse támogatja a helyi iskolákat, oktatási, társadalmi rekreációs és közösségi programokat és gyakran hívjuk meg a gyerekeket üzemlátogatásra, hogy megismertessük felük iparágunkat. ry.  

Különböző helyszíneken, ahol a Carmeuse jelen van, partnerkapcsolataikat alakítunk ki a helyi civil szervezetekhez, hogy hozzájáruljanak a környezet fejlesztéséhez.

Európai Ásvány-napok

 

CSAPATÉPÍTÉS

A Carmeuse szorgalmazza és támogatja dolgozói folyamatos képzését és fejlesztését.

Ennek során a dolgozóknak megadatik minden lehetőség hogy a lehető legjobbá váljanak személyiségük kiteljesedése terén, és a legjobb képességeik szerint teljesítsenek a vállalatnál és a tőlük telhető legmagasabb szinten szolgálják ki az ügyfeleinket.

A fentiek elérésének alapvető módszere a dolgozók sokrétű képzése, amelynek során átfogó, széleskörű ismeretekre és szakmai tudásra tehetnek szert vállalkozásunk legfőbb területeit érintően.

A Carmeuse felelősség vállalási programja eredményeképpen születnek a legjobb gyakorlatok, minimálisra csökken a hulladék és maximálisra emelkedik az erőforrások kihasználásának hatékonysága. Töretlenül fejlődve, szakadatlan úttörőmunkát végzünk a kőbányák helyreállítását és a biodiverzitás megteremtését célzó programokkal. A környezetvédelem melletti elkötelezettségünk egészen a termékeink végfelhasználásáig terjed.

A mindennapi életben

Hírek

Kapcsolat

A Carmeuse alapítvány