Want to know more about Carmeuse ? CONTACT US

  • PLANET banner header picture

Bolygónk

A Carmeuse felelősség vállalási programja eredményeképpen születnek a legjobb gyakorlatok, minimálisra csökken a hulladék és maximálisra emelkedik az erőforrások kihasználásának hatékonysága. Töretlenül fejlődve, szakadatlan úttörőmunkát végzünk a kőbányák helyreállítását és a biodiverzitás megteremtését célzó programokkal. A környezetvédelem melletti elkötelezettségünk egészen a termékeink végfelhasználásáig terjed.

CSAPATÉPÍTÉS

A Carmeuse szorgalmazza és támogatja dolgozói folyamatos képzését és fejlesztését.

Ennek során a dolgozóknak megadatik minden lehetőség hogy a lehető legjobbá váljanak személyiségük kiteljesedése terén, és a legjobb képességeik szerint teljesítsenek a vállalatnál és a tőlük telhető legmagasabb szinten szolgálják ki az ügyfeleinket.

A fentiek elérésének alapvető módszere a dolgozók sokrétű képzése, amelynek során átfogó, széleskörű ismeretekre és szakmai tudásra tehetnek szert vállalkozásunk legfőbb területeit érintően.

 

FELELŐSSÉG VÁLLALÁS

A környezetünk iránti őszinte  aggodalom valamint a mész és mészkőgyártásban alkalmazott, a környezet megóvására ügyelő bevált, megbízható folyamatok a legteljesebb mértékben meghatározzák értékeinket és a legfontosabb céljaink között is a legelső helyet foglalják el. A Carmeuse-nél hiszünk abban, hogy nekünk, mint a jelen és a jövő generációiért dolgozó vállalatnak, az egyik legfőbb kötelességünk az emberek egészsége, a természetes erőforrások, és a környezet szempontjából körültekintő, megfontolt és felelősségteljes viselkedés és cselekvés.

A LEGJOBB GYAKORLAT

Erős elkötelezettségünkből következően, és a környezet maximális megóvására irányuló lankadatlan törekvésünknek köszönhetően az alábbi jó gyakorlatok alakultak ki a Carmeuse-nél:

  • Az energiahatékonyságunkat vizsgáló hosszas ellenőrzések
  • A legjobb rendelkezésre álló technológiák használata
  • A széndioxid kibocsátás kordában tartása
  • A vízfogyasztás csökkentése
  • A kőbányák rekultivációja

A HULLADÉK MINIMÁLISRA CSÖKKENTÉSE

Természetes mészkő, tüzelőanyag és vízforrásokat használunk fel, és alakítunk át hogy hatékonyan maximalizáljuk funkcionális céljukat, mindeközben arra törekszünk, hogy minimális mennyiségű hulladék keletkezzen. A Carmeuse rendkívül tapasztalt és képzett abban, hogy a bányászati tevékenység során felhasználjon MINDEN a földből kitermelt anyagot.

AZ ERŐFORRÁSOK HATÉKONYSÁGÁNAK MAXIMALIZÁLÁSA

A mész előállításához magas hőmérsékletre van szükség, hogy hatalmas, ipari kemencében végbemehessen a kalcinálási folyamat. Folyamatirányításunknak köszönhetően nagyon ügyelünk az energiafogyasztásra, a víz- és kőfelhasználás mennyiségére.

FOLYAMATOS FEJLESZTÉS

A Carmeuse minden gyártási szakaszban arra törekszik, hogy a legjobb technológiát és gyakorlatot alkalmazza az energiafelhasználás, a levegő kibocsájtás, az alternatív tüzelőanyagok, és a széndioxid kibocsátás tekintetében. Ezen gyakorlatok során folyamatosan nyomon követjük valamennyi erőforrás felhasználását, hogy állandóan javítsuk és fejlesszük a termelési folyamatokat, az optimális környezeti hatékonyság elérése érdekében.

A monitorizálási műveletre az egyik legjobb példa a kemence üzemeltetés figyelemmel kísérése. Egyre szigorúbb emisszió-szabályzó programot és műszereket alkalmazunk, hogy mindig, minden körülményeket között meg tudjunk felelni az iparágra vonatkozó állami szabályzásnak, és a legtisztább körülményeket biztosítsuk a környezetünkben élők számára.

A KŐBÁNYÁK REKULTIVÁCIÓJA ÉS A BIODIVERZITÁS

A Carmeuse, bányaművelési tevékenysége közben is folyamatos kiértékelést végez, rekultivációs és biodiverzitás fejlesztési programokat fogad el és irányít.

Folyamatosan felhasználjuk vagy rekultiváljuk a termelőegységeink által használt földterületeket, hogy hozzájáruljunk a természetes hegyvidéki és vízi ökoszisztémák megőrzéséhez, az ott élő növény- és állatvilág javát szolgálva.

Esettanulmány – Termő terület

Esettanulmány – Meszes legelő

TERMÉK VÉGFELHASZNÁLÁS

Végül, a mész és mészkő a fent említett különböző piacokon történő végfelhasználása nagy mértékben és rendkívül pozitívan kihat a mindennapi életünkre, a hasznos és alapvető termékek és szolgáltatások egész során keresztül.

Ugyanakkor, életminőségünk is javul, mert a mész és mészkő használata számos ipari alkalmazásban hozzájárul ahhoz, hogy ezek az iparágak megfelelhessenek a környezetvédelmi előírásoknak, s így meg tudják óvni a környező világot, amelyben élünk.

 

A mindennapi életben

Hírek

Kapcsolat

A Carmeuse alapítvány