Want to know more about Carmeuse ? CONTACT US

  • PROSPERITY banner header picture

Prosperita

Společnost Carmeuse se spoléhá na moderní výrobní kapacity. Naše výrobky se používají nejen v stavebním průmyslu, životním prostředí a v zemědělství, ale i na komerční a sociální účely.

NAŠE VÝROBNÍ KAPACITY

Tyto výrobky začínají jako dobývána nebo těžená surovina – vápenec, který kalcinuje v pecích při velmi vysokých teplotách.

V závislosti na konečném použití a aplikací se může vápenec prodávat také jako finální produkt. Stavební a energetický průmysl často využívá vápenec ve svých procesech. Vápenec může být například použit i jako plnící složka do betonu a asfaltu. Společnost Carmeuse je jedním z popředních výrobců vápna a vápence na světě.

ŠIROKÁ ŠKÁLA APLIKACÍ

Vápno je velmi univerzální produkt, který se  používá v různych průmyslových odvětvích a pro mnoho aplikací. Výroba oceli, odsíření spalin, čištění pitné a odpadní vody, životní prostředí, stavebnictví, zemědělství, výroba papíru a celulózy, sklářský průmysl, energetika, chemický průmysl a rekreační aplikace zahrnují klíčové trhy, kterým společnost Carmeuse dodává své produkty.

Stavebnictví a stavební konstrukce

Tyto sektory mají speciální požadavky na kvalitu vápenného hydrátu.  Nejčastěji se vápenný hydrát používá do zdících a omítkových malt specifické kvality, díky níž jsou  prodyšné. Tato vlastnost zaručuje zdravé podmínky pro prostředí v obytných prostorách.

Výrobky z vápna a vápence společnosti Carmeuse se bežně používají v různych oblastech našeho každodenního života, které bereme jako samozřejmost: silnice, přehrady, železnice.

Přínosy pro životní prostředí

Použití vápna a vápence v průmyslných odvětvích výrazně přispívá životnímu prostředí. Vápno a vápenec pozitivně ovlivňují svět, ve kterém žijeme: počínaje čistým ovzduším a vodou až po sanaci půd.

  • VZDUCH: čištění a odstraňování škodlivých spalin emisí plynů z kotlů, parních generátorů, pecí a spaloven.
  • VODA: čištění odtoků a vypouštění nečistot z mnoha průmyslových výrobních procesů.
  • PŮDA: úprava půd, které byly kontaminovány vedlejšími průmyslovými produkty a odpady nebo kaly v důsledku zemědělské výroby.

Přínosy pro průmysl

Vápno se používá na odstranění nečistot z rud neželezných kovů, jako jsou zlato, meď a hliník. 

Přínosy pro zemědělství a potravinářství

V zemědělství a potravinářském průmyslu se uhličitan vápenatý a vápno využívají jako stabilizátor půdy a také jako aditivní látka do krmiv a lidské potravy. Vápno také odstraňuje minerální a organické nečistoty v procesu výroby cukru.

Případová studie - zemědělská půdastudy

KOMERČNÍ, SOCIÁLNÍ PŘÍNOSY

Vápno a vápenec jako základní produkt ve všech komerčních využitích zmíněných v této části podporují hospodářský rozvoj a růst mnohých firem, sektoru služeb a komunit kolem nás.

V každodenním životě

Novinky

kontakt

nadace carmeuse