Want to know more about Carmeuse ? CONTACT US

  • PLANET banner header picture

Planeta

Výsledky odpovědnosti společnosti Carmeuse jsou promítnuty do rozvoje osvědčených postupů, minimalizace odpadu a maximalizace účinnosti využívání zdrojů. Jsme průkopníkem a neustále pokračujeme v oblasti rekultivace lomů a biodiverzity. Náš závazek vůči životnímu prostředí sahá až po konečné použití našich výrobků.

ODPOVĚDNOST

Skutečný zájem o životní prostředí v kombinaci s integrací osvědčených a spolehlivých procesů při výrobě vápna a vápence v zájmu ochrany životního prostředí je v samém srdci našich “hodnot” a na “vrcholu” našich cílů. My v Carmeuse věříme, že opatrné, ohleduplné a zodpovědné aktivity s ohledem na lidské zdraví, přírodní zdroje a životní prostředí kolem nás jsou jedním z největších závazků naší společnosti vůči současným a budoucím generacím.

NEJLEPŠÍ POSTUPY

Ve vazbě na náš silný smysl pro povinnost a neoblomnou snahu o jedinečnost při péči o zachování životního prostředí, nejlépe postupy Carmeuse zahrnují:

  • Dlouhodobá regulace zaměřená na energetickou účinnost
  • Použití nejlepších dostupných technologií
  • Řízení emisí uhlíku
  • Snižování spotřeby vody
  • Rekultivace našich lomů pro obnovu přirozených biotopů.

MINIMALIZACE ODPADU

Používáme a měníme přírodní zdroje: vápenec, paliva a vodu, abychom maximálně využívali jejich účel a zároveň minimalizovali odpad. Zaměstnanci lomů Carmeuse mají značné zkušenosti a odbornost ve zpracování veškeré suroviny vytěžené ze země.

MAXIMALIZACE ÚČINNOSTI ZDROJŮ

Proces výroby vápna vyžaduje generování vysoké teploty pro proces kalcinace v průmyslových pecích. Výsledkem našeho procesního řízení je úsporná spotřeba energie, vody a vápence.

VŽDY VPŘED

V průběhu každé výrobní fáze se společnost Carmeuse snaží implementovat a aplikovat nejlepší technologie a postupy ve vztahu k využití energie, emisím, alternativním palivům a emisím oxidu uhličitého. Ve všech těchto procesech neustále monitorujeme celkovou spotřebu zdrojů a objem vypouštěných emisí s cílem neustále zlepšovat a posouvat naše provozy směrem k optimální environmentální efektivnosti.

Jedním z nejlepších příkladů našich monitorovacích postupů jsou naše provozy pecí. Postupně jsme zvýšili kontrolu a měření emisí s cílem dodržovat průmyslové a vládní nařízení a zajistit čistší ovzduší pro nás všechny.

REKULTIVACE LOMŮ A BIODIVERZITA

Společnost Carmeuse neustále hodnotí, začleňuje a řídí rekultivační plány a programy rozvoje biodiverzity v lomech.

Neustálým využíváním a sanací půdy spotřebované našimi výrobními zařízeními přispíváme k zachování přírodních horských a mokřadních ekosystémů, rostlin a volně žijících živočichů, které se tam nacházejí.

Případová studie – Zemědělská půda

Případová studie – Použití vápna na louky a pastviny

FINÁLNÍ POUŽITÍ PRODUKTU

Konečné použití vápna a vápence ve všech již zmíněných oblastech výrazně ovlivňuje kvalitu našeho každodenního života pozitivním způsobem.

Zároveň se zlepšuje i kvalita našeho života, protože použití vápna a vápence v mnohých průmyslových aplikacích pomáhá také těmto průmyslovým odvětvím splňovat environmentální předpisy s cílem příznivě přispět k ochraně životního prostředí.

 

V každodenním životě

Novinky

kontakt

nadace carmeuse