Want to know more about Carmeuse ? CONTACT US

  • People banner header picture

Lidé

Společnost Carmeuse sa zavazuje pečovat o zdraví a bezpečnost svých zaměstnanců a angažovat se spolu se zúčastněnými stranami při budování dlouhodobých vztahů a rozvíjení svých týmů.

Zdraví a bezpečnost

Společnost Carmeuse je dynamická společnost, která dbá o zdraví a bezpečnost. 

Zdraví a bezpečnost jsou chápány jako základní kámen pro udržitelné pracovní prostředí a jako takové byly inspirací pro jeden z pěti principů vedení společnosti: “Bezpečnost vždy na prvním místě”.

Mantrou a krédem společnosti Carmeuse v oblasti bezpečnosti je: “Nic, co děláme, nestojí za to, abychom přišli k úrazu”.

Společnost Carmeuse a její zaměstnanci usilují mít vždy na mysli nulovou úrazovost.

ZAPOJENÍ ZAINTERESOVANÝCH STRAN

Společnost Carmeuse je hrdá na rozvoj dlouhodobých a vzájemně výhodných vztahů se zúčastněnými stranami.

Zaměstnanci společnosti Carmeuse, jejich rodiny, zákazníci, dodavatelé, obchodní partneři, sociální sféra, občanské služby, dobrovolníci, školy, vládní a nevládní organizace a zákonodárci tvoří širokou komunitu zúčastněných stran, se kterými společnost Carmeuse úzce spolupracuje a udržuje s nimi dobré vztahy.

BUDOVÁNÍ VZTAHŮ

Vztahy se zúčastěnými stranami jsou pro dynamickou Carmeuse Group nesmírným  bohatstvím, které si všichni užívají.

Ve většině zemí, v nichž máme své zastoupení, má společnost Carmeuse tzv. “Sousedské komise”, které se pravidelně setkávají a které jí nabízejí podporu pro řešení místních problémů.

Společnost Carmeuse podporuje místní školy, vzdělávací, sociální, rekreační a komunitární programy a často zve děti na exkurzi do svých závodů, aby poznali náš průmysl. 

Na různých místech, kde společnost Carmeuse má své zastoupení, byli uzavřeny partnerství s místními nevládními organizacemi s cílem přispět ke zlepšení životního prostředí.

 

Případová studie – Evropské minerální dny

 

 

ROZVOJ TÝMU

Společnost Carmeuse propaguje a podporuje neustálý rozvoj a osobní růst svých zaměstnanců.

Zaměstnanci se snaží pracovat na svém osobním růstu, vykonávají svou práci pro společnost podle svých schopností a starají se o zákazníky jak najlépe umí.

Základním způsobem, jak dosáhnout osobního růstu zaměstnanců, je důkladný výcvik v oblasti zlepšování jejich dovedností a charakteristických odpovědností v oblasti našich klíčových aktivit.

V každodenním životě

Novinky

kontakt

nadace carmeuse