Want to know more about Carmeuse ? CONTACT US

Uhlíková výzva

Mezinárodní povědomí o změně klimatu se neustále zvyšuje. Evropská unie plánuje drastické snížení emisí CO2 před rokem 2050. Přijímají se stále přísnější předpisy.

Carmeuse chce přispět k hledání praktických řešení. Zároveň však není je možné v našem sektoru emise CO2 chemicky eliminovat:  přibližně 70% celkových emisí CO2 jsou tzv. procesní emise, vznikající při dekarbonizaci vápence, během jeho přeměny na vápno. Musíme převzít náš podíl odpovědnosti a najít odpovědi, abychom se připravili na budoucnost,  chránili životní prostředí a zároveň zůstali konkurenceschopní.

Snížení CO2 v praxi

Aby se definovaly opatření, nejprve je nutné změřit naše emise: máme komplexní a přesný systém monitorování uhlíku a energií, který umožňuje profitovat z přesných a spolehlivých informací. Jedno z opatření spočívá ve snížení emisí CO2, které jsou důsledkem spalování paliv v pecích. Vybavujeme naše pece tak, aby využívali různé druhy paliv, hlavně alternativní paliva, jako jsou odpad a biomasa.

Snižujeme naši uhlíkovou stopu využitím nejlepších dostupných technologií a maximalizací naší energetické účinnosti. Naše Oddělení výzkumu a vývoje také pracuje na několika projektech souvisejících s  CO2.

Další opatření přijaté pro snížení emisí CO2 spočívá ve vývoji  produktů, aplikací a využití našich materiálů, které zanechávají menší uhlíkovou stopu.

Carmeuse proaktivním způsobem vynakládá značné zdroje na řešení uhlíkové výzvy. Celá společnost podporuje opatření zaváděná za účelem snížení emisí CO2.

see pdf file

V každodenním životě

Novinky

kontakt

nadace carmeuse