Want to know more about Carmeuse ? CONTACT US

Sousedské vztahy

 Carmeuse klade velký důraz na lidi i na budování vztahů s místními komunitami.

 

 

Naším cílem je vyvíjet dlouhodobé a oboustranně výhodné vztahy.V některých zemích se několikrát za rok konají setkání se sousedními výbory a poskytují  příležitost diskutovat o environmentálních aspektech, naslouchat připomínkám a nacházet řešení.  Představujeme nové projekty a organizujeme prohlídky našich provozoven, které pomáhají susedům porozumět našemu průmyslovému odvětví. Abychom rozvíjeli důvěryhodný vztah, projevujeme zájem o jejich obavy  a v případě potřeby hledáme řešení.  Sousedé mají například často obavy týkající se vlivů naší těžby na krajinu. Naší odpovědí je realizace trvale udržitelných projektů za účelem rekultivace našich lomů a rozvoje biodiverzity.

 

 Z technického hlediska  jsme přijali několik opatření za účelem ochrany okolí našich provozoven:

  • Kontrolujeme vibrace při odstřelech.
  • Realizujeme programy za účelem zachování kvality ovzduší.
  • Prachové emise lze minimalizovat různými způsoby: kropením výrobků a cest, vrtáním s odsávaním, instalací krytů na dopravnících a přístrešků kolem drtičů a zařízení na zpracování.

  • Minimalizaci hluku  je možné dosáhnout budováním násypů mezi lomem a obydlím, izolováním zařízení, náhradou ohlušující signalizace couvání jemnější sirénou, kterou je slyšet jen v blízkém okolí vozidla a preventivní údržbou zařízení prováděnou našimi zaměstnanci.

  O všech těchto záležitostech  se obvykle diskutuje během setkání se soudedními výbory.


 

Download pdf

V každodenním životě

Novinky

kontakt

nadace carmeuse