Want to know more about Carmeuse ? CONTACT US

  • Agriculture banner header picture

Zemědělství, potravinářství a krmiva

Podpora potravinového řetězce od farmy až na naše stoly

Zemědělci  na celém světě se spoléhají na naše řešení a odborné znalosti s cílem zvýšit  úrodnost půdy, produkci plodin a krmiv pro zvířata. Společnost Carmeuse je předním dodavatelem produktů,  které jsou široce obsaženy v každodenních potravinách a nápojích, nevyjímaje rafinaci cukru a výrobu hnojiv.

Při nakupování potravin je lehké nemyslet na všechny výzvy, kterým čelí potravinový sektor. Zahrnují vše od vstupů do zemědělské výroby, přes dezinfekci stájí, krmiva  pro zvířata až po přídatné látky do potravin, včetně zpracování potravin nebo bioplynu z organického hnojiva a odpadu.

Díky 30-letým zkušenostem v oblasti zemědělství a potravinářství, společnost Carmeuse nabízí množství produktů pro tyto odvětví. Počínaje od vápna pro posílení a vyvážení úrodnosti půdy, přes produkty na bázi vápence a vápna pro každodenní použití  až po krmiva pro zvířata, podestýlky a dezinfekci stájí. Společnost dodává pálené vápno, vápenec a dolomitické vápno pro průmyslová odvětví, jako např. výroba cukru a hnojiv. Podporuje farmáře při optimalizaci produkce a také potravinářské firmy při vývoji nových produktů, mimo jiné výrobu sýrů, sladkostí a zmrzliny, nealkoholických nápojů, piva, dětského mléka a výživových doplňků.

V každodenním životě

Novinky

kontakt

nadace carmeuse