Want to know more about Carmeuse ? CONTACT US

  • Water Treatment header picture

Vodní a odpadové hospodářství

Úprava odpadních vod, dodávání pitné vody

Voda potřebuje rozsáhlou úpravu předtím, než bude bezpečná na pití, zatímco odpadní vody z našich měst a obcí, průmyslu i zemědělství musí být také čištěny. V obou případech produkty na bázi vápna hrají klíčovou roli  v tomto procesu.

Úprava přírobní vody na pitnou zahrnuje několik procesů od odstranění nečistot a kovů  až po změkčování a mineralizaci. Vypouštění odpadních vod z kanalizace průmyslových nebo zemědělských podniků představuje další významný problém týkající se úpravy vod na celém světě.

Společnost Carmeuse poskytuje speciální produkty a procesy na úpravu pitné vody. Ty mohou být využívané i pro úpravu a čištění odpadní vody z průmyslových procesů nebo kalů  z obcí, též při zacházení s kontaminovanou půdou a znečištěnými oblastmi. Díky dalším řešením společnosti pro toto odvětví mohou být popílek a minerální odpady znovu použitelné. Carmeuse poskytuje plnou podporu a realizační služby, jako například odborné poradenství a pomoc při přípravě vápenného mléka.

V každodenním životě

Novinky

kontakt

nadace carmeuse