Want to know more about Carmeuse ? CONTACT US

  • Mining Industry banner header picture

Těžké kovy a těžební průmysl

Jednoduchá extrakce neželezných kovů

Důlní společnosti a výrobci neželezných kovů používají vápno jako klíčové chemické činidlo. Mnohé procesy počínaje od těžby zlata, zpracování mědi až po výrobu horčíku používají  produkty společnosti Carmeuse.

Specifické chemické činidla vyrobené z vápna jsou potřebné pro procesy zpracování rud nebo těžbu a čištění kovů. To si vyžaduje dodávku konstantního množství s možností zálohy zdrojů, kvalitu, která je v souladu s výrobními specifikacemi odběratelů a je stabilní v dlouhodobém horizontu.

Společnost Carmeuse nabízí celou řadu vápenných řešení pro procesy, jako např. regulace pH nebo ochrana před znečištěním, přímou chemickou extrakci kovů z rudy, chemické čištění a kontrolu vlivu tohoto odvětví na životní prostředí. Taktéž poskytujeme našim zákazníkům  kompletní aplikační služby, jako např. odborné poradenství a výrobu vápenného mléka.

V každodenním životě

Novinky

kontakt

nadace carmeuse