Want to know more about Carmeuse ? CONTACT US

  • Construction banner header picture

Stavební průmysl

Od cihel až po inženýrské inovace

Odpovídající kvalita a kontrola nákladů je oporou stavebnictví na každém kroku. Společnost Carmeuse s dlouholetými zkušenostmi dodává odpovídající suroviny k dosažení těchto cílů. Kromě širokého sortimentu výrobků pro stavební materiály používané při výstavbě, nabízí řešení pro různé inženýrské projekty zahrnující silniční, železniční, námořní a leteckou infrastrukturu.

Celosvětově, zejména však v Evropě, stavební inženýři rozšiřují dopravní sítě a mají plné ruce práce s dalšími projekty, zároveň hledají řešení pro efektivní činnosti a úsporu nákladů. Podobným výzvám čelí i stavební průmysl, který potřebuje časově sladěný přístup k odpovídajícím vstupním materiálům.

Společnost Carmeuse apeluje na své celosvětové zkušenosti v oblasti dodávání inteligentních a udržitelných řešení pro průmyslový sektor. Náš široký sortiment produktů zahrnuje: ViaCalco® řešení pro úpravu a stabilizaci půdy, jemné vápencové plnící složky se používají ve střešních membránách, na krytiny, do cihel a suchých omítkových směsí; PremiaCal® jemný vápenec pro beton; kamenivo pro náspy, jako podloží pro vnitrozemské vodní cesty, přístavy a  železnice. Pro stavební sektor je společnost Carmeuse spolehlivým partnerem poskytujícím vhodné produkty, které jsou v souladu s požadavky zákazníka  a evropskymi normami.  SuperCalco® - hydrát pro maltu a omítky, pálené vápno pro zdiva (AAC a silikátové cihly).

V každodenním životě

Novinky

kontakt

nadace carmeuse