Want to know more about Carmeuse ? CONTACT US

  • Pulp, Paper banner header picture

Papírenský a celulózový průmysl

Klíčový produkt pro vydavatelství

Vápno je důležitá komodita pro papírenský a celulózový  průmysl. Hraje  významnou roli   v mnoha výrobních procesech, včetně kontroly kvality papíru a úpravy vody z produkce celulózy.

Výroba papíru vyžaduje množství PCC, resp. vysráženého uhličitanu vápenatého pro zabezpečení požadované bělosti papíru, jeho neprůhlednosti a konzistence. Základní složkou papíru je celulóza a k jeho výrobě je zapotřebí vápno.

Společnost Carmeuse nabízí širokou škálu vysoce kvalitních vápenných produktů pro papírenský a celulózový průmysl a možnosti laboratorních zkoušek produktů. Produkty společnosti Carmeuse se podílejí na generování PCC – plnicí látky, která ovlivňuje finální vzhled papíru, jemnost a schopnost vkládání do tisku. Vápno také slouží k regeneraci hydroxidu sodného z procesu výroby celulózy – jako bělidlo na vlákniny a jako prostředekk na čištění vody z celulózové produkce. Pálené vápno pomáhá výrobcům celulózy rozpustit necelulózové dřevěné elementy.

V každodenním životě

Novinky

kontakt

nadace carmeuse