Want to know more about Carmeuse ? CONTACT US

  • Steel Making header picture

Ocelářský průmysl

Udržování chodu ocelářského průmyslu

Bez vápna a vápence by mnohé procesy a produkty používané při výrobě oceli a nerezové oceli nemohly fungovat. Díky 150-letým zkušenostem společnost Carmeuse nabízí speciální produkty vápna i vápence pro všechny procesy  od aglomerace až po vysoké pece.

Řízení kvality představuje výzvu v ocelářském průmyslu. Technici sledují klíčové procesy a kontrolují chemické reakce, aby produkty, které opouštějí závod, byly vždy v souladu s požadavky zákazníka.

Společnost Carmeuse nabízí širokou škálu produktů pro Ocelářský průmysl. Tyto produkty jsou důležité pro společnosti, které vyžadují kvalitu produktů a zároveň se snaží minimalizovat ztráty během výroby a také snižovat přímé i nepřímé náklady. Společnost Carmeuse současně poskytuje poradenství pro různé odvětví, jako například pro optimalizaci a udržování  oceláren nebo na vývoj nových produktů.

V každodenním životě

Novinky

kontakt

nadace carmeuse