Want to know more about Carmeuse ? CONTACT US

  • FGT Banner header picture

Čištění spalin

Regulace emisí

Elektrárny, které produkují energii z odpadu a biomasy a průmyslové závody jako jsou  cementárny, sklárny a ocelárny  čelí  neustálemu tlaku na čištění  spalin z komínů. Společnost Carmeuse celosvětově  zajišťuje  plynulý chod systémů čištění spalin dodáváním kvalitních činidel  a sorbentů, které zachytávají znečišťující plyny.

V důsledku stále přísnějších směrnic EÚ, státních a regionálních směrnic, průmysloné závody  nejrozmanitějších odvětví musí snižovat emise prostřednictvím instalace systémů čištění spalin. Výzvou pro provozovatele je udělat je co nejúčinnějšími, s ohledem na vápencové a vápenné činidla, které jsou plně k dispozici a v souladu s projektovými specifiky.

Společnost Carmeuse je předním dodavatelem činidel. Dodává více než 5 milionů tun kvalitních činidel ročně,  pomáhá zachytit téměř 4 miliony tun znečišťujícich plynů. Zároveň spolupracuje se zákazníky na dodávkách ihned použitelných sorbentů. Oddělení společnosti Aplikační technologie Evropa také nabízí plnou podporu pro zákazníky od nových produktů až po optimalizaci čištění spalin. Zjistěte více o našich čištění spalin řešení zde.

V každodenním životě

Novinky

kontakt

nadace carmeuse