Want to know more about Carmeuse ? CONTACT US

 • Markets header picture

Trhy

Uznávána jako světová jednička ve výrobě vápna a vápencových produktů společnost Carmeuse poskytuje vysoce výkonné, nákladově efektivní, environmentální přijatelná řešení pro široký okruh aplikací uplatnitelných v různých odvětvích.

Vzhledem na osobité chemické vlastnosti je vápno široce použitelné v různých odvětvích, a tudíž je důležité pro  mnohé aspekty našeho každodenního života:

Výroba železa a oceli

 • Přeměna železné rudy na ocel: vápno jako důležitá složka je součástí primárních procesů v pecích a podporuje životnost vyzdívky.

Navštivte naše webové stránky věnované zpracování oceli

Stavebnictví

 • Prostřednictvím produktů ViaCalco® nabízíme řešení pro úpravu půdy a stabilizaci násypů.
 • Jemne mleté vápence pro krycí membrány, krytiny, cihly a suché omítkové směsi.
 • PremiaCal® - jemný vápenec pro beton.
 • Kamenivo pro násypy; kamenivo jako podloží pro vnitrozemské vodní cesty, přístavy a železnice. ~Doporučujeme naše osvědčené produkty: SuperCalco® pro stavebnictví, hydrát pro maltu a omítky, pálené vápno pro zděné prvky, jako jsou AAC a silikátové cihly.

Navštivte naše stránky věnované stavebnictví

Čištění vody, odpadů a spalin

 • Společnost Carmeuse celosvětově zabezpečuje plynulý chod systémů čištění spalin dodáváním kvalitních činidel a sorbentů, které zachycují znečišťující plyny pomocí produktů CleanCalco®.
 • Dodáváme speciální produkty a procesy pro úpravu pitné vody. Mohou být využívány také pro úpravu a čištění odpadní vody z průmyslových procesů nebo kalů z obcí.
 • Naše společnost napomáhá při řešení problémů s kontaminovanou půdou a znečištěným prostředím.

Navštivte naše stránky věnované čištění spalin

Navštivte naše stránky věnované ochraně životního prostředí

Zemědělství, potravinářství a krmiva

 • Společnost Carmeuse pomáhá zemědělcům pomocí produktů řady TerraCalco®  při optimalizaci jejich produkce a v oblasti péče o zvířata pomocí produktů Optilit®.
 • Potravinářské společnosti se spoléhají na technologii společnosti Carmeuse při produkci výrobků, jakými jsou: sýry, sladkosti a zmrzlina, nealkoholické nápoje, pivo, dětská mléka a výživové doplňky.
 • Dodáváme pálené vápno, vápenec a dolomitické vápno i pro průmyslový sektor jako například výroba cukru a hnojiv.

Navštivte naše stránky věnované zemědělství

Ďalší výrobní odvětví

 • Papírenský a celulózový průmysl využívá vápno za účelem maximalizovat bělost papíru, jeho neprůhlednost a konzistenci. Vápno je základním prvkem při výrobě papíru.
 • Výroba skla: speciální druhy vápence jsou nezbytné pro kontrolu barvy skleněných lahví nebo keramiky. Efektivní produkce skleněného vlákna závisí na čistotě páleného vápna.
 • Chemické procesy: Produkty společnosti Carmeuse tvoří součást výrobních procesů mnoha druhů spotřebního zboží, jakými jsou například: mýdlo, lepidlo, kostkový cukr, kůže a mnohé další. Čistota a distribuce vápna umožňují vyrábět finální produkty s jistotou.

Trhy s těžkými kovy a těžební průmysl

 • Rafinace metalických surovin a neželezných kovů, např. měď, zinek, nikl, zlato, stříbro a hliník - Carmeuse nabízí řešení vápnem přizpůsobeným pro procesy, jako např.: regulace nebo snižováním pH, přímá extrakce kovů z rudy, chemická rafinace a regulace dopadů těchto procesů na životní prostředí.

V každodenním životě

Novinky

kontakt

nadace carmeuse