Want to know more about Carmeuse ? CONTACT US

  • Parent Company Banner 1 header picture

Mateřská společnost

Z hlavního sídla společnosti situovaného v Louvain la Neuve, Belgie, skupina Carmeuse řídí více než 90 výrobních závodů v 18 zemích západní, střední a východní Evropy, v Severní Americe, Asii a Africe.

Provozy Carmeuse spravované téměř 4000 zaměstnanci celkově ročně vyprodukují víc než 13 milionů tun vápna a 33 milionů tun vápence a kameniva.

Co nejvíce charakterizuje Carmeuse jako firmu je vlastnictví rodiny Collinetových po celou dobu její existence. Od skromných začátků v roce 1860, po více než 150 let až dodnes rodina Collinetových důsledně řídí své podnikání v souladu s hodnotami a etikou, které jsou součástí vize a principů společnosti.

Navštivte naše firemní webové stránky

V každodenním životě

Novinky

kontakt

nadace carmeuse