Want to know more about Carmeuse ? CONTACT US

Etický kodex

Přijímáme naše závazky. Individuálně a kolektivně. Nejdříve přijímáme závazky navzájem mezi sebou a potom vůči lidem, se kterými pracujeme, žijeme a sloužíme.

 

Carmeuse is a Responsible company
 

Odpovědnost za zlepšení našeho pracovního prostředí

Společnost Carmeuse se neustále snaží nacházet nové způsoby zlepšování zdraví a bezpečnosti svých zaměstnanců.

 

 
Carmeuse is a Sustainable company

Konáme jako trvale udržitelný partner a zaměstnavatel

Naši zaměstnanci jsou naším nejcenějším aktivem a my se staráme o jejich rozvoj. Společnost Carmeuse je odhodlána vrátit přírodě to, co si od ní půjčila. Hledáme nejlepší dostupné technologie pro maximalizaci efektivity nebo využití zdrojů při minimálním odpadu.

 

Carmeuse is a Respectful company

Respektujeme lidská práva, rovnoprávné postavení při zaměstnávaní a různorodost

Společnost Carmeuse se zavazuje dodržovat princip přístupu ke každé zainteresované straně s respektem a úctou v souladu s místními zákony a předpisy, platnými tam, kde podnikáme.

 

Carmeuse is an Integer company

Integrita v našich obchodních rozhodnutích/ Provádíme naše podnikání bezúhonně

Všechny naše rozhodnutí jsou založené na pěti pevných hodnotách: dlouhodobost, orientace na zákazníka, respekt, efektivnost a odpovědnost.

V každodenním životě

Novinky

kontakt

nadace carmeuse