Want to know more about Carmeuse ? CONTACT US

  • About us header picture

O Carmeuse CZECH REPUBLIC

S více než 150-letými zkušenostmi je společnost Carmeuse předním výrobcem vysoce kalcitického a dolomitického vápna, vysokoprocentního vápence a mletého vápencového kameniva, které jsou důležitou součástí různých průmyslových procesů v oblasti ocelářství, energetiky, životního prostředí a stavebnictví.

Významná data v historii společnosti;

30.7.2002      vlastníkem Českomoravského vápna se stává Bohemian Lime B.V., dceřiná společnost Carmeuse

15.1.2004     změna názvu Českomoravské vápno na CARMEUSE CZECH REPUBLIC s.r.o.

31.12.2004   ukončen provoz Vápenky Mikulov, rekultivace pozemku dokončena v roce 2006

8.3.2005        CARMEUSE CZECH REPUBLIC s.r.o. se podle smlouvy o fúzi stává nástupnickou společností Vápenky Prachovice

1.3.2013       vlastnictví společnosti prochází na Carmeuse Nederland B.V. člena skupiny Carmeuse

 

Společnost CARMEUSE CZECH REPUBLIC s.r.o. ve svých dvou závodech, v Mokré a Prachovicích, navazuje na tradici zpracování vápence a výroby vápna.

Výrobní program je orientován na produkci upravených a mletých vápenců, vápna kusového, mletého a hydratovaného. Výrobní sortiment doplňují též směsi na báze vápna.

Uvedené výrobky nacházejí uplatnění v různých oblastech každodenního života. Jsou surovinou pro metalurgii, stavebnictví a výrobu stavebních hmot, průmysl chemický a farmaceutický, výrobu skla, atd. Jsou důležité pro zemědělství, potravinářství a zdravotnictví, v průmyslu keramickém i petrochemickém. Stále větší podíl vápenců a vápen směřuje do ochrany životního prostředí a dopéče o krajinu. Slouží především pro čistění odpadních vod, k úpravě kalů a odpadů, pro úpravu pitné a průmyslové vody, k odsiřování a čistění spalin, pro neutralizaci a vápnění lesních a polních půd. V současné době se mletý vápenec a vápno používají také k odsiřování spalin v tepelných elektrárnách.

Společnost CARMEUSE CZECH REPUBLIC s.r.o. se zaměřuje na kvalitativní uspokojování  potřeb svých zákazníků, a proto je držitelem certifikátu kvality ČSN EN ISO 9001:2009 v oblasti výroba a dodávání kusových vápenců, mletých vápenců, vápna a vápenného hydrátu.

V každodenním životě

Novinky

kontakt

nadace carmeuse