Want to know more about Carmeuse ? CONTACT US

Nadace Carmeuse

Carmeuse Foundation“Podpora vzdělávání a výchovy dětí v nouzi”

Primární cíl Nadace Carmeuse:

Společnost Carmeuse se zavazuje poskytovat finanční a dobrovolnou pomoc organizacím, jejichž hlavním posláním je pomoc sociálně znevýhodněným dětem v oblasti vzdělávání a výchovy.

Věříme, že děti v nouzi budou reagovat na pozitivní interakce a budou mít prospěch ze silné komunity, angažovanosti a podpory našich zaměstnanců a díky naší finanční podpoře se bude lépe dařit organizacím, které se starají o tyto děti.

Účelem nadace Carmeuse je:

  • Zajišťovat dlouhodobé a spolehlivé partnerství se sponzorskými organizacemi
  • Umocnit lidský aspekt naší společnosti uvnitř i navenek
  • Rozvíjet pocit hrdosti u zaměstnanců
  • Posilovat hodnoty naší společnosti mezi širokou veřejností
  • Podporovat komunikaci s cílem vytvořit pevnější vazby mezi naší společností a veřejností

V případě dalších informací prosím kontaktujte:
Evropa: Veronique Collinet - +32 10 48 16 00
Severni Amerika: Helen Planchak – 412-995-5572

Česká republika, Slovensko : Lenka KIS-BODNAROVA : +421 58 78 62 217

V každodenním životě

Novinky

kontakt

nadace carmeuse