Want to know more about Carmeuse ? CONTACT US

Výhody Carmeuse

JAK PŘISPĚJETE VY? 

V Carmeuse jste součástí rozsáhlé rodiny více než 4500 lidí.  Je to jednoduché, u nás všechno začíná vápencem. Avšak produkty a služby, které pomůžete pomocí vápence vytvářet, jsou fascinující. Zlepšujete každodenní život lidí kolem vás.  Pomáháte vytvářet řešení, která zajišťují čistší vodu a vzduch. Pomáháte zemědělství s pěstováním a udržitelností potravin, které potřebujeme.  Pomáháte vyrábět ocel pro naše auta, počítače a domácnosti. Pomáháte také budovat pevnější a ekologičtější budovy a bezpečnější cesty po celém světě. Pro jednotlivá odvětví. Pro společenství. Pro život.

Jedno celosvětové společenství…

Díky spolupracovníkům, kteří pracují v 90 provozech v 15 zemích po celé Evropě, Americe, Asii a Africe, je společnost Carmeuse globální organizací, kde se cítíte jako součást rodiny. Ať už pracujete jako obsluha provozu, horník, technik, vedoucí prodeje nebo manažer dodavatelského řetězce, patříte do společenství, které sdílí společné hodnoty. Společenství, kde lidem na sobě navzájem záleží a které investuje do svých pracovníků a jejich budoucnosti.

... kreativních řešitelů problémů.

Dnes trh klade vyšší nároky než kdykoliv předtím a zároveň se rychle mění. V Carmeuse dláždíme cestu směrem do budoucnosti pragmaticky, inovativně uvažujících zkušených lidí. Díky tomu máte obrovskou příležitost předvést svůj talent, naučit se nové zručnosti a rozšiřovat svoji kvalifikaci.

Job Opportunities

V každodenním životě

Novinky

kontakt

nadace carmeuse