Want to know more about Carmeuse ? CONTACT US

  • FGT Banner header picture

Prečišćavanje dimnih gasova

Kontrola emisije gasova iz industrijskih pogona

Proizvodnja električne energije, energija-iz-otpada i biomase i industrijska postrojenja u sektorima za proizvodnju cementa, stakla i čelika suočavaju se regulativama koje definišu kvalitet ispuštenijih dimnih gasova iz njihovih dimnjaka. Carmeuse osigurava nesmetan rad sistema za prečišćavanje dimnog gasa širom svijeta snabdijevanjem kvalitetnih reagenasa i sorbenata za apsorpciju štetnih gasova.

Kao rezultat pojačanih propisa na nivou EU, državnim ili regionalnim nivoima, industrijska postrojenja u mnogim različitim sektorima sada moraju prečistiti dimne gasove prije ispuštanja u atmosferu. Ovo se postiže instaliranjem sistema za prečišćavanje dimnih gasova. Izazov za nosioce ovog posla je da ovi sistemi budu što efikasniji, korištenjem krečnjaka i reagenasa na bazi kreča koji su u potpunosti na raspolaganju i u skladu sa specifikacijama izrade objekta.

Carmeuse je broj 1 u svijetu u kao isporučilac reagenasa. Isporučuje više od 5 miliona tona kvalitetnih reagenasa svake godine, koji pomažu da se absorbuje oko 4 miliona tona štetnih gasova. Takođe sarađuje sa klijentima kada treba isporučiti  gotove sorbente. Tim za Tehnologiju Primjene u Evropi u okviru Carmeuse takođe nudi pomoć kupcima, od potvrđivanja novog proizvoda do optimizacije prečišćavanja dimnog gasa.


Saznajte više o našim rješenjima čišćenja dimnih gasova.

U svakodnevnom životu

Novosti

Kontakt

Carmeuse Fondacija