Want to know more about Carmeuse ? CONTACT US

  • PROSPERITY banner header picture

Prosperitet

Carmeuse se oslanja na savremene proizvodne kapacitete. Naši proizvodi se koriste u širokom spektru aplikacija koje imaju svoje prednosti u sektoru građevinarstva, zaštite životne sredine, industrije, poljoprivrede kao i u komercijalnom i socijalnom sektoru.

NAŠI PROIZVODNI KAPACITETI

Carmeuse Grupa poseduje i upravlja međunarodnom mrežom pogona za proizvodnju kreča koji proizvode hidratisani kreč, dolomit, i kreč sa visokim sadržajem kalcijuma.

Bilo da su u obliku rude ili lomljeni ovi proizvodi služe kao sirovina krečnjaka prije procesa zagrijavanja u pećima na veoma visokim temperaturama.

U zavisnosti od potreba i zahtjeva krajnjih korisnika, agregati krečnjaka se takođe mogu prodati kao krajnji proizvod. Građevinski i energetski sektor će često koristiti krečnjačke agregate u svojim procesima. Posebni vapnenac se može koristiti kao punilo za beton i asfalt. Na globalnom nivou, Carmeuse je jedan od vodećih proizvođača kreča i krečnjaka.

ŠIROK SPEKTAR PRIMJENE

Sve u svemu, kreč je veoma raznovrstan proizvod koji se koristi u različitim industrijama i ima različitu namjenu. Proizvodnja čelika, odsumporavanje dimnih gasova, prečišćavanje vode i otpadnih voda, zaštita životne sredine, građevinarstvo, poljoprivreda, celuloza i papir, proizvodnja stakla, istraživanje energije, hemijska industrija i rekreativna primjena su ključna tržišta koja Carmeuse snabdijeva i kojima je na usluzi.

Građevinski sektor

Ovaj sektor ima specifične potrebe i način korištenja hidratisanog kreča. Prije svega, hidratisani kreč se najčešće koristi kod zidanja i gipsanog maltera koji ga čini da "diše". Ovakav kvalitet nudi zdrave uslove i okruženje u različitim objektima i stambenim jedinicama.

Naši proizvodi od kreča i krečnjaka se najčešće intenzivno koriste u mnogim stvarima koje uzimamo zdravo za gotovo svaki dan - putevima, branama, željeznicama.

Koristi za životnu sredinu

Korištenje kreča i krečnjaka u industriji od velike je koristi za životnu sredinu. Od čistog vazduha i vode do oporavka zemljišta, kreč i krečnjak utiču na svijet u kome živimo u pozitivnom smislu.

  • VAZDUH: obrada i uklanjanje štetnih dimnih gasova iz kotlova, parnih kotlova, procesnih peći i spaljaonica.
  • VODA: prečišćavanje tečnog otpada i ispuštenih voda iz mnogih industrijskih proizvodnih procesa.
  • ZEMLJIŠTE: obrada zemljišta koje je kontaminirano industrijskim nusproduktima, otpad i mulj nastao rigoroznom poljoprivrednom proizvodnjom.

Koristi u industriji

Kreč se koristi za uklanjanje nečistoća iz ruda obojenih metala kao što su zlato, bakar i aluminijum.

Koristi u poljoprivredi/hrani za životinje

U poljoprivredi i proizvodnji hrane za životinje, kalcijum karbonat i kreč se široko koriste kao stabilizatori zemljišta i kao aditiv u hrani za životinje i ljudsku ishranu. Kreč takođe eliminiše mineralne i organske nečistoće u proizvodnji šećera.

Analiza slučaja - poljoprivredno zemljište

KOMERCIJALNA I SOCIJALNA KORIST

Kao neoizostavan proizvod u svim komercijalnim sektorima navedenim u ovom odjeljku, kreč i krečnjak kontinuirano podržavaju ekonomski razvoj i rast mnogih preduzeća, proizvođača, uslužnih sektora i zajednice oko nas.

U svakodnevnom životu

Novosti

Kontakt

Carmeuse Fondacija