Want to know more about Carmeuse ? CONTACT US

Restauracija poljoprivrednog

Restauracija poljoprivrednog područja nakon eksploatacije kamena

Stvaranje kvalitetnog poljoprivrednog zemljišta, nakon eksploatacije kamena nije uobičajeni oblik restauracije. Međutim, Carmeuse je stvorio više od 10 hektara poljoprivrednog zemljišta visokog kvaliteta u okviru svog Aisemont kamenoloma koji se ranije koristio za skladištenje jalovine.
Carmeuse posjeduje rudnik krečnjaka koji pokriva oko 150 hektara u Aisemont-u.
Skinuta zemlja, jalovina i pijesak koji se ne mogu obnoviti se zatrpavaju u oblastima gde ekstrakcija završena .
 

Quarry restauration in agricultural area - backfilling 

To je bio slučaj tokom 10 godina na površini od dvadeset hektara na kojima su sačuvane nekoliko miliona kubnih metara jalovine .
U saradnji sa Katoličkim univerzitetom u Luvenu, plan završnih radova i rekultivacije je izrađen i transformisao je ovo odlagalište jalovine u poljoprivredno zemljište, u plodno poljoprivredno zemljište.
 

Quarry restauration in agricultural area - cultivation

Ovo područje sada obrađuje lokalni farmer koji je uspjeo da oporavi parcelu zemlje nekad korištenu za izvlačenje kamena.

Downloadable pdf

 

U svakodnevnom životu

Novosti

Kontakt

Carmeuse Fondacija