Want to know more about Carmeuse ? CONTACT US

Krečnjački Grassland

RESTAURACIJA KREČNJAKA GRASSLAND

 
Blizu svog kamenoloma u Aisemont, Carmeuse je stvorio krečnjački Grassland (travnatu površinu) koji danas poseduje floru i faunu tipičnu za neka rijetka staništa .

Ovo mjesto je dio kamenoloma kojim je upravljao Carmeuse do kraja 80-ih godina. Nakon iscrpljivanja naslaga, rudarska aktivnost je prestala, vegetacije je ponovo buknula na tom mjestu i u njegovoj okolini.

Tokom 2000-e , Carmeuse-ov stručnjak za biodiverzitet uočio je potencijalnu vrijednost nagiba lokacije koja je izložena južnoj strani i započeo veliki projekat za obnovu krečnjačkog travnjaka. Rad se sastojao u uklanjanju i odlaganju drvenaste vegetacije koja je preplavila travu tokom vremena i koja bi na kraju u potpunosti nestala. Odlaganjem drvenastih ostataka izbjegao se višak organske materije i očuvanja tipičnih osobina ovih toplih i suvih staništa.

 Ova intervencija je takođe doprinijela da se zamljište izloži svjetlosti. Specifična flora i fauna naselila je oblast. Do danas ovo mjesto je stanište mnogim vrstama leptira, cvrčaka  i skakavaca, poljskim miševim a i različitim vrstama orhideja, uključujući i desetak vrsti prelijepih himentoglossun hircinum.

 

 

Obnovu ovog područja je blisko prao prirodnjak sa kojim Carmeuse sarađuje. Kosidba se planira svake dvije godine, a proizvod se pažljivo uklanja van obnovljenog perimetra kako bi se izbjeglo obogaćivanje zemljišta.

Na kraju, Carmeuse planira da zamijeni mašinsko održavanje (Bijenale košenje) travnjaka sa ispašom ovaca iz porodice Soay(Carmeuse već ima rastuće stado u jednom od svojih kamenoloma), koje će obavljati taj posao perfektno bez ljudske intervencije.

Downloadable pdf

U svakodnevnom životu

Novosti

Kontakt

Carmeuse Fondacija