Want to know more about Carmeuse ? CONTACT US

Evropski dani minerala

Evropski dani minerala

European Minerals Day

Ova inicijativa od strane Evropskog sektora za minerale i srodnih organizacija daje široj javnosti priliku da istražuje svijet minerala i otkrije više o industriji koja utiče na sve aspekte naših života. U 2013 godini, 113 mjesta organizovalo je više od 170 događaja u 20 evropskih zemalja i 11 događaja u ostalim dijelovima svijeta.

Carmeuse učestvuje u projektu otvaranjem kamenoloma čime javnosti daje priliku da se upozna rudarski svijet. To je takođe prilika da lokalne vlasti i ljudi koji žive u blizini budu upoznati sa našom industrijom time što pokazujemo naše odgovorno ponašanje, našu spremnost za zaštitu životne sredine i razvoj inovativnih tehnologija.

Prva manifestacija Dani minerala organizovana u firmi Carmeuse dogodila se 2007 godine. Od tada, kompanija želi da nastavi ovaj evropski projekat. U 2013 godini, četiri kamenoloma otvorila su svoja vrata: Moha (Belgija), Les Aucrais (Francuska), Trebejov (Slovačka) i Doboj (Bosna).

U Doboju , događaj je organizovan uz prisustvo 50 djece iz lokalne škole. Nakon prezentacije naših aktivnosti, djeca su posjetila kamenolom. Objašnjenje procesa proizvodnje i značaj minerala im je pomogao da shvate našu industriju.

Takođe, organizovane su rekreativne aktivnosti, kao što je trka u vrećama, slikanje po zidovima i sadnja drveća. Ovo poslednje je zanimljiv način da im ukažemo na važnost naše posvećenosti životnoj sredini.

Njihova posjeta je završena dodjelom nagrada pobjednicima i malim poklonima za sve što će ih podsjećati na Carmeuse-ove Dane minerala.

 

Downloadable pdf

U svakodnevnom životu

Novosti

Kontakt

Carmeuse Fondacija