Want to know more about Carmeuse ? CONTACT US

  • People banner header picture

Ljudi

Carmeuse svojim zaposlenim pruža zdravlje i bezbjednost, uključenost zainteresovanih strana izgradnjom dugoročnih odnosa, i razvoj svojih timova.

Zdravlje i bezbjednost

Carmeuse je dinamična, proaktivna kompanija u pogledu zdravlja i bezbjednosti.

Posmatrajući Carmeuse kao kamen temeljac za održivo radno okruženje, inicijative za zdravlje i bezbjednost su dale inspiraciju za princip Safety First and Always (Bezbjednost je uvijek na prvom mjestu), koji je jedan od naših pet liderskih principa.

Preovlađujuća mantra i simbol vjere koji su utkani u Carmeuse-ovu kulturu bezbjednosti je "Sve što radimo ne znači ništa ukoliko dolazi do povređivanja osoblja".

U suštini, firma Carmeuse i njeni zaposleni teže nultoj toleranciji i u samoj pomisli na mogućnost povređivanja, čak i na najmanji način.

UKLJUČENOST INTERESNIH GRUPA

Carmeuse se ponosi razvojem dugoročnih i uzajamno korisnnih odnosa sa svojiminteresnim grupama.

Naši zaposleni i njihove porodice, kupci, dobavljači, poslovni saradnici, društvene mreže, državne službe, volonteri, škole, nevladine organizacije, vladine organizacije, i zakonodavci- svi oni čine široku zajednicu interesnih grupa kojima je Carmeuse na usluzi is a kojima ima dobru saradnju.
 

IZGRADNJA ODNOSA

Bez prigovora, preovlađujuća pokretačka snaga firme Carmeuse Grupe i njenih intersnih grupa je bogatstvo "Odnosa" u kojem svi uživaju.

U većini zemalja u kojima smo prisutni, Carmeuse održava "Susjedske odnose" koje poštuje na uobičajeni način, čime pruža podršku rješavanju lokalnih problema.

Carmeuse podržava lokalne škole, obrazovne, društvene, rekreativne i društvene programe i često pozivamo djecu da obiđu naše objekte da bismo ih upoznali sa našim procesom proizvodnje.


Na različitim lokacijama gdje se nalazi Carmeuse, uspostavljena su partnerstva sa lokalnim NVO kako bismo doprinijeli boljem okruženju.

 

Analiza slučaja – Evropski dani minerala

 

 

TIMSKI RAZVOJ

Carmeuse promoviše i podržava konstantan razvoj i lično usavršavanje svojih zaposlenih.

Na taj način, zaposleni su motivisani da daju sve od sebe u pogledu ličnog razvoja, kompaniji dokazuju najbolje sposobnosti i služe našim klijentima na najbolji mogući način.

Najbolji način na koji se ovo postiže je pružanjem iscrpne obuke zaposlenim u širokom spektru vještina i prepoznatljive odgovornosti u osnovnim poslovnim oblastima.

U svakodnevnom životu

Novosti

Kontakt

Carmeuse Fondacija