Want to know more about Carmeuse ? CONTACT US

  • About us header picture

O Carmeuse Bosna i Hercegovina

Preko 150 godina poslovanja, Carmeuse je vodeći proizvođač krečnjaka sa visokim sadržajem kalcijuma i dolomitnog lomljenog kamena, krečnjaka i lomljenih agregatnih proizvoda krečnjaka koji su vitalni dio važnijih privrednih grana (u proizvodnji čelika, energetskom sektoru, zaštiti životne sredine i građevinarstva).

 

"Fabrika kreča Carmeuse" preduzeće za proizvodnju, preradu i promet kreča i "Rudnik krečnjaka Carmeuse" preduzeće za proizvodnju, preradu i promet krečnjaka nalaze se u mjestu Ševarlije, 7 kilometara udaljenom od grada Doboja. Preduzeća datiraju još iz sedamdesetih godina prošlog vijeka kada su poslovali pod zajedničkim nazivom "Rudnik krečnjaka i tvornica kreča" i do danas su prošla nekoliko organizacionih faza i promjena vlasničkih struktura. 

Prava prekretnica u poslovnom razvoju ovih preduzeća desila se 2008. godine kada su preduzeća postala sastavni dio Carmeuse grupacije, svjetski poznatog i priznatog lidera u isporuci svih vrsta i proizvoda od krečnjaka i kreča. Investiciona ulaganja u proizvodne kapacitete i rudnika i fabrike su neprekidno u toku, a sve u cilju povećanja obima proizvodnje kreča i krečnjaka, kako bi se obezbijedio adekvatan odgovor na očekivane tržišne tendencije rasta potrošnje kreča i krečnjaka, što je u potpunosti u skladu sa Carmeuse-ovom ideologijom i strateškim opredjeljenjem za unaprijeđenje saradnje sa industrijskim kupcima i povećanja učešća industrijske potrošnje u ukupnoj prodaji kreča i krečnjaka. 

Zahvaljući ovim investicijama i "Fabrika kreča Carmeuse" i Rudnik krečnjaka Carmeuse učvrstili su svoju lidersku poziciju u proizvodnji kreča i krečnjaka u Bosni i Hercegovini, a i šire kako po kapacitetu, tako i po tehnologiji kojom raspolaže. Danas oba preduzeća imaju veliki značaj kako na lokalnom tako i regionalonom nivou, a kao dokaz uspješnog poslovanja preduzeća, "Fabrika kreča Carmeuse" 2009. godine biva nagrađena i prepoznata kao najuspješniji "Joint Venture" u Bosni i Hercegovini od strane agencije FIPA.

Posebna pažnja poklanja se zaštiti životne sredine i bezbjednosti na radu. Usvojili smo i primjenjujemo evropske standarde kvalitete, te posjedujemo ISO certifikate 9001:2008 i 14001:2004 na šta smo veoma ponosni. 

U svakodnevnom životu

Novosti

Kontakt

Carmeuse Fondacija